Informator miechowski
inne:  Galeria Maopolski Szlak Boogrobcw Gazeta
Pitek, 14 sierpnia
imieniny:
Alfreda, Maksymiliana, Selmy
Wyjazd na kulig z miechowskiego dworku podmiejskiego
Publikacje
Stowarzyszenie
Mionikw Odnowy Zabytkw
by Wodzimierz Barczyski
17 lipca 2001 roku 31 osb z Miechowa podjo uchwa o zaoeniu Stowarzyszenia Mionikw Odnowy Zabytkw.
Bya to odpowied na inicjatyw Elbiety urkowskiej, Krystyny Kuca i Michaa Biernackiego, ktrzy dostrzegli piln potrzeb zajcia si niszczejcymi zabytkami. Celem szczeglnej troski tych osb byo ratowanie zabytkowych pomnikw na miechowskim cmentarzu.
Zebranie zaoycielskie wybrao swoj reprezentacj, ktrej zadaniem byo opracowanie materiaw niezbdnych dla zarejestrowania stowarzyszenia w Sdzie rejestrowym.
W skad wspomnianej grupy weszli:
 1. Micha Biernacki
 2. Jarosaw Wgrzynowicz
 3. Stanisaw Piwowarski
 4. Andrzej Jarno
 5. ks. Jerzy Gredka
 6. Zygmunt Szopa
 7. Wodzimierz Mielus
 8. Zbigniew Mucha
 9. Elbieta urkowska
 10. Jan Ostrowski

Opracowany zosta Statut, w ktrym jako gwne zadanie i cel stowarzyszenia podano odnow zabytkowych pomnikw miechowskiego cmentarza.
Po zoeniu odpowiednich dokumentw Sd dla Miasta Krakowa zarejestrowa Stowarzyszenie 8 lutego 2002 roku. Zarzd Stowarzyszenia tworz:
 1. Micha Biernacki
 2. Jarosaw Wgrzynowicz
 3. Stanisaw Piwowarski
 4. Andrzej Jarno
 5. ks. Jerzy Gredka
 6. Zygmunt Szopa
 7. Wodzimierz Mielus
 8. Zbigniew Mucha
 9. Elbieta urkowska
 10. Jan Ostrowski
Skad Komisji Rewizyjnej przedstawia si nastpujco:
 1. Krystyna Kuca
 2. Wanda Madejska
 3. Maciej Wojciechowski
Pierwszym dziaaniem stowarzyszenia bya przeprowadzona w dniach 1 i 2 listopada 2001 roku na miechowskim cmentarzu kwesta. Przyniosa ona rezultat w postaci zebranej kwoty 7237,02 z
W niedugim czasie udao si podwoi liczb czonkw i na dzie 30 wrzenia 2003 roku Stowarzyszenie liczyo ju 62 osoby. Dziaalno Stowrzyszenia to nie tylko odnowa zabytkw ale i dziaalno kulturalna w naszym miecie. Wsplnie z Miejsk i powiatow Bibliotek Publiczn zostay zorganizowane 2 wernisae i dwa wieczory autorskie. O pomoc fiansow zwrcono si do Prezydenta RP, Ministerstwa Kultury, Marszaka Wojewdztwa Maopolskiego, Starosty Powiatu Miechowskiego, Burmistrza Gminy i Miasta oraz wielu instytucji i osb prywatnych z Miechowa i okolic.

Na koniec 2003 roku staraniem Stwowarzyszenia odrestaurowano:
 • pomnik "Pasyjka"
 • Naczelnika Powiatu Pitkowskiego
 • neogotycki pomnik Eleonory z Batorskich Policzkiewiczowej
 • mogia Powstacw 1863 roku
 • tablica o zaoeniu cmentarza i jego ogrodzeniu
 • mur oporowy i tablica darczycw

Koszty remontw ogem wyniosy 34480,00 z W trakcie renowacji w chwili obecnej s pomniki:
 1. "Urna"
 2. ks. kanonika Adamka
 3. obywatela ziemskiego Mieczysawa Czarnowskiego
 4. sdziego apelacyjnego Eustachego Czarnowskiego
W planach stowarzyszenia s postanowienia dokonywania systemaycznej renowacji zabytkowych pomnikw - przynajmniej 3 sztuk rocznie. Zakadajc, e ofiarno spoeczestwa bdzie nie mniejsza ni dotd prognozy na realizacj postanowie stwowarzuyszenia s realne.

17.07.2006 obchodzio 5 - lecie od daty zaoenia

Na zebraniu z tej okazji dokonano podsumowania 5 - letnich dziaa
W okresie tego 5 — lecia wykonano:
5 kwest na cmentarzu l i 2 listopada i zebrano 42 ty. Z + 2 kwesty przed Bazylik w Odpust i zebrano 2 ty. z = 44 ty. z.
W okresie tego 5 - lecia otrzymano dotacje:
 1. Prezydent RP 2 x 2 ty. z = 4000 z
 2. Urzd Wojewdzki - Wojewdzki Kons. l x 4 ty. z = 4000 z
 3. Starosta Powiatu 2 x ( 5 ty + 4 ty.) = 9000 z
 4. Burmistrz 2 x ( 2 ty. + 2 ty.) = 4000z
 5. Ks. Praat - Proboszcz 2 x (2 ty + l ty.) = 3000 z
Razem dotacje - 24 000 z

Liczni sponsorzy a szczeglnie:
 1. P. kpt. P. Kuler 3 x (razem okoo 7000 z)
 2. P. dr J. Bergander 10 x (razem okoo 3500 z)
 3. P. B. Cicho 5 x (razem okoo 1000 z)
 4. Apteka Prywatna Anna Jaworska - Gajos + Maria Rebes - Gob razem okoo 1000 z
 5. Kancelaria Notarialna Janicka - Makuch - razem 500 z
 6. wielu innych wykupujcych cegieki za okoo (150 x 10 z) 1500 z

Skadki czonkowskie 70 czonkw - razem 14 000 z Opaca 50% day okoo 2100 z
W okresie 5 lat wyremontowano i odnowiono ogem 22 pomniki nagrobne i pyty nagrobne. Warto wyremontowanych obiektw wyniosa 81 000 z.
Ponadto w czynie spoecznym wyremontowano Krzy przy O. Sikorskiego - Zakad Pana Rakoczego warto okoo 3 000 z i pyt cmentarn woskiego malarza Alfreda Fuones Pace przez Zakad Kamieniarski Braci Adamusw wartoci okoo 3 000 z.

Praca w ramach promocji rodzimych artystw (poetw, pisarzy, malarzy, rzebiarzy) w okresie 5 lat:
Zorganizowano
 1. z J. Bergander - 5 spotka
 2. z B. Cicho-3 spotkania
 3. z R. Leniak - 2 spotkania
 4. z M. Nowak - l spotkanie
 5. z J. Pasternak - l spotkanie
 6. z Kozio - l spotkanie
 7. z E. rawska - Dobro wolska - l spotkanie

W czerwcu 2011 roku Stowarzyszenie obchodzio swj 10 jubileusz

W okresie 10 lat naszej dziaalnoci udao si odnowi i wyremontowa 43 obiekty, pomniki nagrobne, krzye przydrone i obiekty sakramentalne.
Udao si uratowa kilka najstarszych pomnikw nagrobnych, midzy innymi:
Krzy eliwny z 1847 roku Jzefa Lewiskiego, Urna Pomnik z 1848r. – plk. Ignacego Koziejewskiego, Pomnik eliwny z 1851 r. – Aleksandry Radowskiej. Udao si zabezpieczy i odnowi Pomnik Powstacw z Bitwy miechowskiej z 1863r. oraz remont i konserwacja najwikszego grobowca na naszym cmentarzu ks. Kanonika Kwiatkowskiego – proboszcza Parafii Grobu Boego z 1887 roku. Odnowilimy najcenniejszy pomnik nagrobny Szymona Bahuszewskiego Naczelnika Powiatu z roku 1897 wraz ze synn rzeb prof. Laseczki. Odnowilimy synny pomnik nagrobny gen. Andrzeja Ora Naczelnika Powiatu z okresu rozbiorowego, budowniczego szpitala w Miechowie z roku 1901, oraz pomnik nagrobny prawosawny Rodziny Nikiforw.
Odnowilimy midzy innymi grobowiec powstaca z 1863 Wincentego Szczepki, pyt nagrobn woskiego artysty z 1910r Alfreda Fouenes Pae’a oraz Kwater Lotnikw Austriackich z I-szej Wojny wiatowej z 1916r.

Dziaania te mogy by zrealizowane dziki licznym sponsorom i wysikowi spoeczestwa miechowskiego. Do wyrniajcych si sponsorw nale:
Kapt. Kule Piotr, dr J Bergander, Urzd Poczty Polskiej w Miechowie – pani naczelnik Jadwiga Ziba, Apteka na Wesoej p. Jaworowskiej, Apteka p. Marii Rebes, p. Szczepak, p. Rakoczy, p. Notariusz Krystyna Makuch, Bank P.K.O o/Miechw – i wiele innych, ktrych nie sposb wyliczy.
Aby mc renowacj przeprowadzi musielimy zebra rodki finansowe a to;
Kwesty w 1-2 listopada na Cmentarzu - 10 kwest - 102 tys. z
7 kwest w Odpust - 8,5 tys.z
Darowizny:
 1. p. Piotr Kuler - 13000 z
 2. p. Janina Bergander - 9000 z
 3. ks. Praat - 6000 z
 4. Apteka p. Jaworowska –Gajos - 2200 z
 5. Apteka p. Marii Rebes - 1500 z
 6. inni sponsorzy razem ok. - 3500 z
 7. Instytucje Pastwa i Samorzdy - 35000 z
Ogem zebrano - 180700 z

Trzeba zaznaczy, e dziaania nasze to nie tylko opieka nad grobami i pomnikami w Miechowie.

Z inicjatywy naszej Stowarzyszenia zosta przeprowadzony remont kaplicy podworskie w Pojaowicach.
Ogem zebrano na ten cel 221500 z. Zoyli sie na to:
 1. Prezydent RP
 2. Marszaek Wojewdztwa Maopolskiego
 3. Burmistrz Miasta i Gminy Miechw
 4. Fundacja odnowy wsim. Rataja
 5. kpt. Piotr Kuler
 6. ks. Proboszcz Parafii Nasiechowice
 7. Firma Elektroinstal
 8. Zakad Kamieniarski P. Dbrowskiego z Miechowa
 9. mieszkacy Pojaowic, Zarogowa, Nasiechowic i Miechowa

Stowarzyszenie Mionikw Odnowy Zabytkw zwraca si wszelkimi dostpnymi rodkami do szerokiej rzeszy ludzi popierajcych ide ratowania zabytkw kultury narodowej o wsparcie finansowe, ktre mona kierowa na konto w banku PKO BP SA Oddzia w Miechowie Nr 29 1020 2892 0000 5202 0017 7733
Temat oraz komentarz
Autor oraz opcje
more Dodaj komentarz
2000-2002© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas