Informator miechowski
inne:  Galeria Maopolski Szlak Boogrobcw Gazeta
Poniedziaek, 21 wrzenia
imieniny:
Darii, Mateusza, Wawrzyca
Poar Miechowa 1863 r. - mal. A Grottger
Publikacje
Historia Zakonu Boogrobcwby Wodzimierz Barczyski

Losy sanktuarium po likwidacji zakonu

   Z dewastacji i rabunku po likwidacji zakonu niewiele pamitek dotrwao do dnia dzisiejszego. Pomimo odebrania kocioowi budynku poklasztornego i urzdzeniu w krugankach magazynw w pierwszym okresie po likwidacji zakonu, cz pomieszcze klasztorny wrcia do dawnego waciciela. Ostatnie kilkadziesit lat to okres wzmoonych dziaa konserwacyjnych jakie miechowscy proboszczowie prowadzili w naszym kociele. Szczeglne zasugi w tym zakresie ponis ks. infuat Stanisaw Wesoowski. Obecny proboszcz ks. praat Jerzy Gredka kontynuujc dzieo swoich poprzednikw zebra potrzebne dokumenty i zoy je w Watykanie w celu uzyskania dla naszej wityni tytuu bazyliki. Papie Jan Pawe II w dniu 10 kwietnia 1996 roku wyda breve wynoszce miechowskie sanktuarium do godnoci Bazyliki Mniejszej.
   Breve papieskie zostao oficjalnie i uroczycie ogoszone w Miechowie przez Prymasa Polski Kardynaa Jzefa Glempa w dniu 3 listopada 1996 roku.
   Tre breve papieskiego brzmi nastpujco:

JAN PAWE II
NA WIECZN RZECZY PAMITK

   Wrd staroytnych i sawnych wity Polski, naszej umiowanej Ojczyzny, szczeglnym piknem odznacza si koci parafialny Grobu Boego witego w miecie Miechowie, na terenie diecezji Kieleckiej. witynia ta, majca bogat histori, ozdobiona znakomitymi dzieami sztuki i wyposaona w relikwie, jest take znanym sanktuarium. Przybywali do niego kiedy, zwaszcza w wiekach rednich, polscy rycerze, i w naszych czasach pielgrzymuj do niego poboni wierni, aby uczci znan figur Chrystusa Ukrzyowanego oraz modli si w piknej kaplicy zbudowanej w takim samym ksztacie jak Jerozolimski Grb Odkupiciela. Pisa do Nas o tym Czcigodny Brat Kazimierz Ryczan, Biskup Kielecki, w listach z dnia 22 padziernika 1994 roku i z dnia 14 lutego tego roku, proszc take w imieniu duchowiestwa i wiernych, abymy zaszczycili t wityni tytuem i godnoci Bazyliki Mniejszej.

My, Nastpca witego Piotra, jeszcze wtedy, gdy penilimy posugiwanie Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, wielekro modlilimy si we wspomnianej wityni. Dlatego te z ca yczliwoci uznajemy za suszne, aby zadouczyni gorcej probie Kieleckiego Pasterza. Potwierdzajc w peni to, co w tej sprawie postanowia na mocy udzielonych przez Nas uprawnie Kongregacja Kultu Boego i Dyscypliny Sakramentw, najwysz Apostolsk wadz i moc tego Pisma, wynosimy na zawsze ten koci do godnoci Bazyliki Mniejszej oraz przyznajemy mu wszystkie prawa i liturgiczne przywileje, jakie przysuguj wityniom ozdobionym tym tytuem, z zachowaniem przepisw obowizujcych na mocy dekretu "O tytule Bazyliki Mniejszej" wydanego dnia 9 listopada roku 1989. Niech si to przyczyni do szczcia i pomylnoci rozwijajcej si i bardzo Nam drogiej wsplnoty parafialnej, przy ktrej a do roku 1819 istniaa siedziba Generalnego Przeoonego Kanonikw Regularnych Strw witego Grobu Jerozolimskiego.
   Niech ta wsplnota codziennie sprawuje pamitk Mki Chrystusa, ktry przez swj wity Krzy wiat odkupi raczy.
   Pragniemy, aby ten List, opatrzony pieczci piercienia Rybaka, posiada teraz i w przyszoci swoj powag bez wzgldu na jakiekolwiek przeciwne rozporzdzenia.

   Dan w Rzymie, w Stolicy witego Piotra, dnia 10 kwietnia roku 1996 w osiemnastym roku Naszego Pontyfikatu.
1 2 3
Temat oraz komentarz
Autor oraz opcje
czy miejscowoci zostay zidentyfikowane
Chorzoman odpowiedz
odpowiedz cytujc
Data dodania: 18 lipca 2007, 08:53
Witam,
szukam informacji czy byy identyfikowane miejscowoci wymienione w w dokumencie patriarchy jerozolimskiego Monachusa z 1198 r. Jeli tak, to gdzie to zostao opublikowane. Zwaszcza chodzi mi o nastpujce fragmenty: "In primis dominus Gethko venerabilis Cracoviensis episcopus, pro anima sua et successorum suorum dedit ecclesie sancti Sepulcri in helemosinam decimas istarum quatuor villarum, scilicet Mechov, Zagoryz, Commarovo et Coccha. Dominus Zvantoslavus dedit Coccham inferiorem. Dominus comes Stephanus dedit Coccham superiorem. (...) Hugoldus clericus dedit sortem unam que erat super Coccham. (...) Dominus Leonardus dedit villam iuxta Coccham inferiorem; frater eius Wlodimirus dedit Belobrese. (...) Dominus Gerloch et uxor eius cum filiis suis dederunt duas villas, scilicet Charncov et Oluzam (...)".
Co to za miejscowoci: Coccha/Coccham, Belobrese, Charncov, Oluzam? Czy to nie przypadkiem Kock i Biaobrzeg oraz Chorzenice? A to Oluzam?
Pozdrawiam liczc na podpowied - Roman A.


W razie odpowiedzi poza forum podaj mj meil: romaquil@op.pl
Re: czy miejscowoci zostay zidentyfikowane

wurb
odpowiedz
odpowiedz cytujc
Data dodania: 22 lipca 2007, 13:41
Przywilej Monachusa przetumaczy ks. dr. Andrzej Gliski- Boksiski. Jest publikowany na stronie 1163.miech.pl w zakadce publikacje
Re: czy miejscowoci zostay zidentyfikowane
Chorzoman odpowiedz
odpowiedz cytujc
Data dodania: 23 lipca 2007, 11:06
Dzikuj za podpowied. W midzyczasie dotarem do materiaw sesji historycznej "Bozogrobcy miechowscy" zorganizowanej w Miechowie 21 i 22 padziernika 1995 r., ktre zostay opublikowane w 1999 r. jako praca zbiorowa "Bozogrobcy w Polsce". Na stronach 60 i 61 w referacie Leszka Wojciechowskiego "Parafia w Miechowie w okresie przedrozbiorowym" znalazem tam informacj, e "ostatnio a. Wdzki wysun przypuszczenie, e nazw t mona utosamia z rzeczk Koszcz, czyli Pojawk, dzi Parkoszwk. Sadzi on, e czci kompleksu dbr bioracego sw nazw od tej rzeki, byy wystpujace pniej w rdach Szczepanowice. (...) Przyjmujc identyfikacj dookonan przez Wdzkiego za bardzo prawdopodobn, mona na tej podstawie przypuszcza, e kompleks "Coccha" (w okolicach Szczepanowic, nad Parkoszwk) wchodzi w obrb najstarszego okrgu parafii miechowskiej" - pisze autor. Nadal jednak s to tylko przypuszczenia. Co wicej - identyfikacja ta pomija wany zwizek miedzy miejscowoci grn i dolna "Coccha" a dobrami _ cytuje z pamici - "Belobrese", ktre powinny wystpi w pobliu. Tymczasem w kosku mamy nie tylko uchwytn jeszcze dugo cz grn i doln miejscowoci, ale take do dzi istniejce przedmiecie Biaobrzegi. "W Biaobrzegach istniaa osada datowana na XI - Xll wiek, lady osadnictwa w tym okresie potwierdzono w nastpujcych miejscowociach: Kock (2 stanowiska), Kolonia Grka, Kolonia Kock (2 stanowiska), Wola Skromowska - odkryto skarb monet (XI - XII wiek) oraz potwierdzono (7 stanowisk archeologicznych z tego okresu)". Co wicej - "Kock najprawdopodobniej naley do klucza dbr Sieciecha z centralnym orodkiem znajdujcym si w Sieciechowie. Monowadca Sieciech naley w XI wieku do najbardziej wpywowych ludzi z otoczenia ksicia Wadysawa Hermana. Po wygnaniu Sieciecha dobra jego zostay skonfiskowane i przekazane biskupstwu pockiemu" [http://www.kock.com.pl/index.php?dzial=13&strona=index/historia/Daty/Wiek%20VI%20-%20XIV.php&pre=].
I co si okazuje, w referacie Zbigniewa Piata "Fundatpr i fundacja klasztoru Bozogrobcw w Miechowie" na stronach 15 i 16 znalazem informacj, "e naleaoby zwrci szczegln uwag na wielkie nadanie poczynione przez monowadc [Jaks z Miechowa i Kopanicy] na rzecz klasztoru benedyktynw w Sieciechowie, obejmujce wedug Jana Dugosza a 15 wsi", co M. Gumowski tumaczy "w ten sposb, e byy to pocztkowo trzy kompleksy majtkowe, ktre dopiero w II po. XII i w XIII w. rozrosy si (...) w wieksz ilo osad". "Nietypowo tego nadania na tle fundacyjnej dziaalnoci Jaksy jest wyranie widoczna, poniewa cech wspln jego donacji jest to, i uposay on tylko wasne fundacje, swej najblizszej rodziny (tecia - Piotra Wostowica), lub te klasztory, ktre zawdziczay swe powstanie hojnoci ksit-seniorw (...). Ponadto darowizny Jaksy na rzecz innych klasztorw byy raczej skromne i nie przekraczay nigdy trzech wsi. Tymczasem klasztor benedyktynw w Sieciechowie, fundowany by przez palatyna Sieciecha lub przez Sieciecha Modszego, a ich potomkowie z rodu Starw-Toporczykw sprawowali nad nim patronat". Autor wyprowadza std - przyznajc, e hipoteza ta wymaga lepszego uzasadnienia rdowego - wniosek, e Jaksa by jako z Toporczykami spokrewniony. Jednak - nie przeczc tej moliwoci - moe to te oznacza, i po upadku Sieciecha i konfiskacie przez ksiecia jego dbr, a nastpnie po upadku Piotra Wostowica sukcesorem dbr tego pierwszego mg zosta Jaksa, ktry dla znormalizowania stosunkw z Toporczykami, nie mogc zwrci im tych dbr bezporednio, przekaza ich cz na klasztor ufundowany przez ich przodka, a pozosta cz - np. owe "Coccha" i "Belobrese" - na klasztor ufundowany przez siebie, "oczyszczajc si" w oczach Toporczykw z dysponowania "ich" majtkiem. Dlatego - wedug mnie - istnieje teoretycznie mozliwo identyfikacji "Coccha" jako Kocka a "Belobrese" jako pobliskich Biaobrzegw. Pozostaje jednak nie wyjaniony, a wedug mnie, pospiesznie utosamiony z Karczowem w "Charncov" i zupenie nie wyjaniona "Oluza". Tym bardziej, e wystpujce w tym samym dokumencie "Karohe", zostay przetumaczone jako Karczowice, a przecie zapis "Charncov" jest znaczco inny ni "Karohe", podczas gdy Karczw i Karczowice rni tylko kocwka. Dlatego uwaam, e nadal pozostaje do wyjanienia kilka identyfikacji miejscowoci wymienionych w tym dokumencie.
Pozdrawiam - Roman A.
more Dodaj komentarz
2000-2002© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas