Informator miechowski
inne:  Galeria Maopolski Szlak Boogrobcw Gazeta
Poniedziaek, 21 wrzenia
imieniny:
Darii, Mateusza, Wawrzyca
Widok na zesp poklasztorny z torw kolejki wskotorowej
Publikacje
Historia Zakonu Boogrobcwby Wodzimierz Barczyski
   Nadanie tytuu Bazyliki Mniejszej miechowskiej wityni poprzedzone byo szeregiem rnych dziaa.
   W padzierniku 1995 roku zostaa w Miechowie zorganizowana oglnopolska konferencja naukowa na temat Boogrobcw miechowskich, w ktrej wzili udzia naukowcy z Lublina, Warszawy, Kielc i Watykanu. Do miechowskiego sanktuarium uda si z pielgrzymk Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Grobu Boego w Jerozolimie kardyna Carlo Furno. Swoj wizyt poprzedzi udzia w polskiej inwestyturze tego zakonu jaka dokonaa si w Warszawie w dniu 25 marca 1996 r.
   Na kawalerw zakonu rycerskiego pasowani zostali midzy innymi Biskup ordynariusz Kielecki ks. Kazimierz Ryczan, proboszcz miechowskiej parafii ks. kan. Jerzy Gredka, Wojewoda Kielecki Zygmunt Szopa oraz Burmistrz Miechowa Jerzy Muszyski.
   Zakon Rycerski Grobu Boego w Jerozolimie jest kontynuatorem duchowej idei Boogrobcw. W statucie tego zakonu znajduj si sowa:" W definicji rycerstwa jest samodyscyplina, szlachetno i odwaga. Kto nie miaby nieugitej woli rozwijania i pogbiania tych cech w swoim yciu, nie bdzie mg nigdy sta si Bratem. Gotowo do wyrzecze i rezygnacji w dzisiejszym spoeczestwie wszelkiej obfitoci, szlachetne zaangaowanie si i oddanie w sub najsabszym i bezbronnym, odwana walka o sprawiedliwo i o pokj, to cechy charakteryzujce Zakon Grobu Boego. Szczeglny charakter Zakonu polega na zaangaowaniu si na rzecz Miejsc witych w Jerozolimie oraz w penieniu zobowiza wobec Kocioa w Palestynie."
   Biskup Kielecki w uznaniu miechowskiego sanktuarium wyda w dniu 24 grudnia 1997 roku Dekret erygujcy Miechowsk Kapitu Kolegiack. Dekret ten zosta oficjalnie ogoszony w dniu 15 lutego 1998 roku, w czasie ktrej to uroczystoci biskup mianowa 10 kanonikw gremialnych i 10 kanonikw honorowych.
   Tre dekretu brzmi nastpujco:

BISKUP KIELECKI
Kielce 24 grudnia 1997 roku

   D E K R E T
   erygujcy Miechowsk Kapitu Kolegiack przy Bazylice Mniejszej w Miechowie
   Prastara witynia Grobu Boego w Miechowie swymi pocztkami siga roku 1163. Znana jest w Europie jako Sanktuarium Boego Grobu. Tu bowiem pobony rycerz Jaksa zoy przywiezion z Jerozolimy ziemi wit. Zbudowa wityni i sprowadzi zakonnikw zwanych Boogrobcami. Do tego Sanktuarium przez wieki pielgrzymowali wadcy i uczeni, aby odda cze Mce, mierci i chwalebnemu Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Ojciec wity Jan Pawe II, Pielgrzym do Boego Grobu w Miechowie, w celu podkrelenia znaczenia tego Sanktuarium dla ycia religijnego w Polsce i w Kociele Kieleckim oraz wikszego oywienia kultu Mki i mierci naszego Zbawiciela, w 1996 roku ozdobi wityni Grobu Boego w Miechowie tytuem Bazyliki Mniejszej.
   Dla oywienia kultu Grobu Boego przez bardziej uroczyste sprawowanie tu obrzdw liturgicznych, zgodnie z przepisami kan. 503-510 KPK, niniejszym ustanawiam:
   Kapitu Kolegiack przy Bazylice Mniejszej
   w Miechowie, ktra tym samym otrzymuje rwnie tytu Kolegiaty Miechowskiej
   Miechowska Kapitua Kolegiacka kierowa si bdzie przepisami prawa powszechnego i partykularnego oraz Statutami zatwierdzonymi przez Pasterza Kocioa Kieleckiego.
   Polecajc Bogu w modlitwie Miechowsk Kapitu Kolegiack, wszystkim Kanonikom tej Kapituy z serca udzielam pasterskiego bogosawiestwa.
+ Kazimierz Ryczan
BISKUP KIELECKI
Kanclerz Kurii

   Ksidz proboszcz Jerzy Gredka zosta Kustoszem Kolegiaty miechowskiej, otrzyma rwnie godno praata.
   W chwili obecnej pomimo ogromnych trudnoci finansowych ksidz praat Jerzy Gredka podj si kontynuacji dziea odbudowy miechowskiego sanktuarium. Wykonany zosta nowy dach nad klasztorem, gdy stan starego grozi zawaleniem i zniszczeniem caego budynku co niosoby za sob nieodwracalne skutki dla Kaplicy Grobu Boego zlokalizowanej w wirydarzu czworoboku zakonu. W samej bazylice trwaj prace nad przywrceniem dawnej wietnoci otarzom i figurom witych.
1 2 3
Temat oraz komentarz
Autor oraz opcje
czy miejscowoci zostay zidentyfikowane
Chorzoman odpowiedz
odpowiedz cytujc
Data dodania: 18 lipca 2007, 08:53
Witam,
szukam informacji czy byy identyfikowane miejscowoci wymienione w w dokumencie patriarchy jerozolimskiego Monachusa z 1198 r. Jeli tak, to gdzie to zostao opublikowane. Zwaszcza chodzi mi o nastpujce fragmenty: "In primis dominus Gethko venerabilis Cracoviensis episcopus, pro anima sua et successorum suorum dedit ecclesie sancti Sepulcri in helemosinam decimas istarum quatuor villarum, scilicet Mechov, Zagoryz, Commarovo et Coccha. Dominus Zvantoslavus dedit Coccham inferiorem. Dominus comes Stephanus dedit Coccham superiorem. (...) Hugoldus clericus dedit sortem unam que erat super Coccham. (...) Dominus Leonardus dedit villam iuxta Coccham inferiorem; frater eius Wlodimirus dedit Belobrese. (...) Dominus Gerloch et uxor eius cum filiis suis dederunt duas villas, scilicet Charncov et Oluzam (...)".
Co to za miejscowoci: Coccha/Coccham, Belobrese, Charncov, Oluzam? Czy to nie przypadkiem Kock i Biaobrzeg oraz Chorzenice? A to Oluzam?
Pozdrawiam liczc na podpowied - Roman A.


W razie odpowiedzi poza forum podaj mj meil: romaquil@op.pl
Re: czy miejscowoci zostay zidentyfikowane

wurb
odpowiedz
odpowiedz cytujc
Data dodania: 22 lipca 2007, 13:41
Przywilej Monachusa przetumaczy ks. dr. Andrzej Gliski- Boksiski. Jest publikowany na stronie 1163.miech.pl w zakadce publikacje
Re: czy miejscowoci zostay zidentyfikowane
Chorzoman odpowiedz
odpowiedz cytujc
Data dodania: 23 lipca 2007, 11:06
Dzikuj za podpowied. W midzyczasie dotarem do materiaw sesji historycznej "Bozogrobcy miechowscy" zorganizowanej w Miechowie 21 i 22 padziernika 1995 r., ktre zostay opublikowane w 1999 r. jako praca zbiorowa "Bozogrobcy w Polsce". Na stronach 60 i 61 w referacie Leszka Wojciechowskiego "Parafia w Miechowie w okresie przedrozbiorowym" znalazem tam informacj, e "ostatnio a. Wdzki wysun przypuszczenie, e nazw t mona utosamia z rzeczk Koszcz, czyli Pojawk, dzi Parkoszwk. Sadzi on, e czci kompleksu dbr bioracego sw nazw od tej rzeki, byy wystpujace pniej w rdach Szczepanowice. (...) Przyjmujc identyfikacj dookonan przez Wdzkiego za bardzo prawdopodobn, mona na tej podstawie przypuszcza, e kompleks "Coccha" (w okolicach Szczepanowic, nad Parkoszwk) wchodzi w obrb najstarszego okrgu parafii miechowskiej" - pisze autor. Nadal jednak s to tylko przypuszczenia. Co wicej - identyfikacja ta pomija wany zwizek miedzy miejscowoci grn i dolna "Coccha" a dobrami _ cytuje z pamici - "Belobrese", ktre powinny wystpi w pobliu. Tymczasem w kosku mamy nie tylko uchwytn jeszcze dugo cz grn i doln miejscowoci, ale take do dzi istniejce przedmiecie Biaobrzegi. "W Biaobrzegach istniaa osada datowana na XI - Xll wiek, lady osadnictwa w tym okresie potwierdzono w nastpujcych miejscowociach: Kock (2 stanowiska), Kolonia Grka, Kolonia Kock (2 stanowiska), Wola Skromowska - odkryto skarb monet (XI - XII wiek) oraz potwierdzono (7 stanowisk archeologicznych z tego okresu)". Co wicej - "Kock najprawdopodobniej naley do klucza dbr Sieciecha z centralnym orodkiem znajdujcym si w Sieciechowie. Monowadca Sieciech naley w XI wieku do najbardziej wpywowych ludzi z otoczenia ksicia Wadysawa Hermana. Po wygnaniu Sieciecha dobra jego zostay skonfiskowane i przekazane biskupstwu pockiemu" [http://www.kock.com.pl/index.php?dzial=13&strona=index/historia/Daty/Wiek%20VI%20-%20XIV.php&pre=].
I co si okazuje, w referacie Zbigniewa Piata "Fundatpr i fundacja klasztoru Bozogrobcw w Miechowie" na stronach 15 i 16 znalazem informacj, "e naleaoby zwrci szczegln uwag na wielkie nadanie poczynione przez monowadc [Jaks z Miechowa i Kopanicy] na rzecz klasztoru benedyktynw w Sieciechowie, obejmujce wedug Jana Dugosza a 15 wsi", co M. Gumowski tumaczy "w ten sposb, e byy to pocztkowo trzy kompleksy majtkowe, ktre dopiero w II po. XII i w XIII w. rozrosy si (...) w wieksz ilo osad". "Nietypowo tego nadania na tle fundacyjnej dziaalnoci Jaksy jest wyranie widoczna, poniewa cech wspln jego donacji jest to, i uposay on tylko wasne fundacje, swej najblizszej rodziny (tecia - Piotra Wostowica), lub te klasztory, ktre zawdziczay swe powstanie hojnoci ksit-seniorw (...). Ponadto darowizny Jaksy na rzecz innych klasztorw byy raczej skromne i nie przekraczay nigdy trzech wsi. Tymczasem klasztor benedyktynw w Sieciechowie, fundowany by przez palatyna Sieciecha lub przez Sieciecha Modszego, a ich potomkowie z rodu Starw-Toporczykw sprawowali nad nim patronat". Autor wyprowadza std - przyznajc, e hipoteza ta wymaga lepszego uzasadnienia rdowego - wniosek, e Jaksa by jako z Toporczykami spokrewniony. Jednak - nie przeczc tej moliwoci - moe to te oznacza, i po upadku Sieciecha i konfiskacie przez ksiecia jego dbr, a nastpnie po upadku Piotra Wostowica sukcesorem dbr tego pierwszego mg zosta Jaksa, ktry dla znormalizowania stosunkw z Toporczykami, nie mogc zwrci im tych dbr bezporednio, przekaza ich cz na klasztor ufundowany przez ich przodka, a pozosta cz - np. owe "Coccha" i "Belobrese" - na klasztor ufundowany przez siebie, "oczyszczajc si" w oczach Toporczykw z dysponowania "ich" majtkiem. Dlatego - wedug mnie - istnieje teoretycznie mozliwo identyfikacji "Coccha" jako Kocka a "Belobrese" jako pobliskich Biaobrzegw. Pozostaje jednak nie wyjaniony, a wedug mnie, pospiesznie utosamiony z Karczowem w "Charncov" i zupenie nie wyjaniona "Oluza". Tym bardziej, e wystpujce w tym samym dokumencie "Karohe", zostay przetumaczone jako Karczowice, a przecie zapis "Charncov" jest znaczco inny ni "Karohe", podczas gdy Karczw i Karczowice rni tylko kocwka. Dlatego uwaam, e nadal pozostaje do wyjanienia kilka identyfikacji miejscowoci wymienionych w tym dokumencie.
Pozdrawiam - Roman A.
more Dodaj komentarz
2000-2002© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas